Sorin Strătulă

Bio:

Sorin este Partenerul Coordonator al S&A și membru al Baroului București. Sorin coordonează departamentele de Soluționare a Disputelor, TMT, Achiziții Publice și Drept Fiscal din cadrul Societății.

În calitatea sa de partener fondator al S&A, Sorin a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea Societății, precum și la nivelul de top ocupat de aceasta la nivel internațional, prin gestionarea unora dintre cele mai complexe litigii din istoria Societatii.

Detalii suplimentare

Principalul domeniu de specializare al lui Sorin este Soluționarea Disputelor, cu accent deosebit pe litigiile administrative, fiscale, financiare și de achiziții publice. De asemenea, Sorin se implică în mod activ și în procedurile de arbitraj gestionate de S&A, precum și în litigii civile și comerciale, cu preponderență în litigii din domeniul media și audiovizual, precum și proprietate intelectuală.

În plus față de practica sa de litigii, Sorin asistă Clienții și în domeniul Achizițiilor Publice, oferind consultanță atât ofertanților cât și autorităților contractante, precum și în domeniul respectării legislației și regulamentelor în diverse arii de practică și sectoare de industrie ale activității societății, cum ar fi Fondurile Europene, TMT, drept societar și comercial, proprietate intelectuală și drept fiscal, imobiliare, farmaceutice, industria tutunului sau retail.

Principalii Clienți asistați de Sorin sunt corporații și companii internaționale de tip blue chip, impreuna cu filialele acestora din România, precum și societăți autohtone mari și medii, din diverse sectoare de industrie cum ar fi Agribusiness, Energie, Imobiliare, Audiovizual, Media, Telecomunicații, IT, Produse din Tutun, Farmaceutice, Retail, etc.

Sorin este un binecunoscut contributor național pentru proiectul Doing Business, desfășurat de Banca Mondiala (doingbusiness.org), oferind servicii pro bono către aceasta instituție în mod constant, înca din anul 2003.

Exemple de proiecte de Soluționare a Disputelor:

 • Reprezentarea unuia dintre liderii mondiali în domeniul farmaceutic, precum și a filialei acestuia din România într-o serie de proceduri interconectate, în valoare totală de aproximativ 355 milioane de Euro, inclusiv în cadrul unei proceduri de insolvență de mare amploare, al cărei debitor a fost unul dintre cei mai importanți distribuitori de medicamente din România.
 • Reprezentarea celei mai mari companii de neutralizare a deșeurilor de origine animală din România într-o procedură deosebit de complexă împotriva Statului Român, reprezentat de Ministerul Agriculturii și Agenția Domeniilor Statului, cu o miză totală de 52 milioane de euro, reprezentând prejudicii generate de abrogarea ajutorului de stat în domeniul neutralizării deșeurilor de origine animală.
 • Reprezentarea filialei din România a unei mari companii internaționale de energie electrică împotriva altor participanți la o procedură de achiziție publică în valoare de 27 milioane Euro (având ca obiect implementarea unui sistem pilot în România, în vederea măsurării inteligente a energiei electrice) organizată de Client în calitate de autoritate contractantă, atât în fața instanțelor de judecată, cât și a Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).
Detalii suplimentare
 • Reprezentarea unui producător de energie electrică (hidroenergie) în cadrul procedurilor pre-litigioase, precum și în procedurile legale pornite împotriva autorității locale din orașul Cluj (Apele Romane), împotriva Consiliului Județean Maramureș și a unui alt operator economic de pe piața relevantă, pentru anularea unei serii de autorizații și avize nelegale, emise acestui operator economic cu încălcarea proiectului Clientului, având o valoare investițională totală de 11 milioane de Euro, pentru o serie de microhidrocentrale pe cursul râului Sapanta.
 • Reprezentarea celui mai popular post TV din România în cadrul litigiilor acestuia având ca obiect repararea prejudiciilor de imagine pretinse de diverse persoane în urma desfașurării activității Clientului, precum și a unor publicații online aflate în legătura cu Clientul.
 • Reprezentarea filialei din România al celei mai mari companii de cablu TV din lume într-o serie de litigii comerciale împotriva mai multor prestatori de servicii, și apărarea acesteia cu succes împotriva unor pretenții financiare neîntemeiate, respinse de instanțele de judecată.
 • Reprezentarea filialei din România a unuia dintre cei mai mari producători de ulei de palmier din lume, într-o serie de dispute administrative și administrativ-fiscale împotriva autorităților vamale și fiscale din România, referitoare la datorii fiscale derivate din calcularea unor taxe vamale suplimentare, nelegale, aplicate la importul de ulei de palmier în România.
 • Reprezentarea filialei din România a celui mai mare producător de produse din tutun din lume, într-o serie de litigii diverse, incluzând proceduri juridicare în contencios administrativ, litigii civile, recuperări de creanțe, daune morale. Reprezentarea Clientului într-un litigiu pilot în România, inițiat de o organizație non profit împotriva a 8 producători și importatori din produse de tutun, precum și a altor autorități naționale, în baza Directivei EU 2014/40.
 • Reprezentarea filialei din România a unei importante companii internaționale de distribuție a energiei într-un litigiu având ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate industrială a Clientului cu privire la un desen industrial.
 • Reprezentarea unei celebre companii multinaționale producatoare de dulciuri și ciocolată într-o procedură administrativă împotriva Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), inițiata de cel mai mare distribuitor național al Clientului, și având ca obiect anularea unui proces verbal de sancționare contravențională a acestui distribuitor, în legatură cu produsele de ciocolată fabricate de Client și distribuite de reclamant.
 • Reprezentarea filialei din România a unei companii multinaționale cu sediul în Italia, lider mondial în producția de anvelope, într-un litigiu împotriva companiei naționale de transport prin conducte al țițeiului, pentru prejudicii create Clientului de către aceasta din urma, prin nesemnalizarea unei conducte magistrale de țiței aflate în subteranul terenului achiziționat de către Client, în vederea demarării celei mai mari fabrici de anvelope din Europa a acestuia, în Municipiul Slatina.
 • Reprezentarea celei mai mari companii de neutralizare a deșeurilor de origine animala din România într-o serie de dispute administrative împotriva Gărzii Naționale de Mediu, a Agenției pentru Protecția Mediului și a Autorității Apele Romane, în vederea contestării unei serii de măsuri luate de aceste instituții împotriva Clientului.
 • Reprezentarea filialei din România a unui binecunoscut producător TV din Turcia într-o serie de litigii dintre acesta și două posturi TV celebre în România, având ca obiect pretinse încălcări ale drepturilor de autor ale unora dintre părțile implicate de către celelalte părti implicate; reprezentarea Clientului într-o serie de litigii având ca obiect pretinse încalcari ale drepturilor de autor, cu mize financiare însumând peste 3 milioane de euro.
 • Reprezentarea unuia dintre cei mai mari distribuitori de filme din lume într-o procedura arbitrală desfășurată în fața Tribunalului Arbitral Internațional al IFTA din Los Angeles, împotriva Societății Române de Televiziune (SRTV), cu un obiect de 4,8 milioane de euro, reprezentând pretenții împotriva Societății Române de Televiziune, derivând dintr-un contract de distribuție de filme, încheiat între aceasta și Client.
 • Reprezentarea unei bănci importante din Italia în litigiul cu o bancă româna intrată în faliment, având ca obiect pretenții derivate din emiterea de către Client a unor bilete la ordin pentru garantarea unui împrumut.
 • Reprezentarea unui dezvoltator imobiliar local în cadrul unui litigiu izvorât dintr-o procedură de achiziție publică și fonduri europene (POR) împotriva Ministerului de Dezvoltare Regională și Fonduri Europene, cu privire la o corecție financiară de 2,5 milioane de euro aplicată Clientului, în legătură cu dezvoltarea unui centru de afaceri în Oradea, cu finanțare POR.

Exemple de proiecte de consultanță:

 • Asistență acordată unei importante societăți internaționale din domeniul energiei, pe parcursul derulării unor proceduri de achiziție publică în valoare totală de 100 milioane Euro, în calitate de expert legal extern.
 • Asistență cu privire la respectarea legislației și a regulamentelor (atât din perspectiva legislației române cât și a celei europene) acordată liderului mondial în produse de tutun, în vederea introducerii pe piața națională a unor produse inovatoare din tutun de tipul heat not burn, dezvoltate de către Client.
 • Asistență unuia dintre liderii în producția și distribuția de echipamente electrice din Japonia, cu privire la negocierea și încheierea unui contract de vânzare cumpărare cu un partener roman, având ca obiect un echipament tehnologic complex (o linie robotizată de producție a contoarelor inteligente de măsurare a consumului de energie electrica), manufacturat la comanda partenerului român.
 • Asistență acordată unuia din liderii mondiali în producția de dulciuri și ciocolata cu privire la aspecte ce țin de ambalaje și deșeuri din ambalaje, precum și în cadrul relației Clientului cu Administrația Fondului de Mediu.
 • Asistență acordată filialei din România a unuia dintre liderii mondiali în software, originar din California, SUA, cu ocazia negocierii purtate de Client în vederea închirierii sediului corporației din România.
 • Asistență acordată unui grup de societăți de media și publicitate deținut de o multinațională originară din Germania, cu privire la propleme de copyright, proprietate industrială, contracte comerciale și aspecte de drept fiscal.

Distincții:

 • Selectat în Chambers Global 2017 în domeniul Litigiilor;
 • Selectat în Chambers Europe 2017 în domeniul Litigiilor;
 • Selectat în Cei mai buni avocați din România 2016-17 în domeniul Litigiilor;
 • Selectat în Chambers Europe 2016 în domeniul Litigiilor;
 • Selectat în Chambers Global 2016 în domeniul Societar/Fuziuni și Achiziții;
 • Selectat în Chambers Europe 2015 în domeniul Societar/ Fuziuni și Achiziții;
 • Recomandat de Media Law International 2016 pentru următoarele activități juridice: consultanță juridică privind producția TV, contracte și formate TV pentru una dintre cele mai importante companii de producție TV, precum și asistență juridică în litigii pentru unul dintre cele mai importante posturi TV din România;
 • Selectat în Chambers Global 2014 în domeniul Litigiilor;
 • Selectat în Chambers Europe 2014 în domeniul Litigiilor și Societar/ Fuziuni și Achiziții;
 • Selectat în Media Law International 2014 în domeniul IT, Telecomunicații și Media;
 • Selectat în Chambers Global 2013 în domeniul Litigiilor;
 • Selectat în Chambers Europe 2013 în domeniul Litigiilor;
 • Recomandat de Legal 500 EMEA 2013 cu privire la domeniile: Litigii, IT, Telecomunicații și Media;
 • Desemnat Avocatul litigant al anului în România de către revista Corporate INTL, în 2011.

Afilieri și Apartenențe Profesionale:

 • Baroul București (din 2000 și până în prezent)
 • East Legal Team (din 2008 și până în prezent)
 • Global Business Lawyers (GBL) Alliance (din 2017 și până în prezent)
 • Camera de Comerț Romano-Americană (din 2014 și pănă în prezent)
 • Camera de Comerț România - Olanda (din 2014 și până în prezent)
 • International Association of Managing Partners (IAMP) (din 2016 și până în prezent)

Articole: