Fonduri Europene

Ulterior aderării României la Uniunea Europeană la data de 01.01.2007, proiectele şi programele europene de dezvoltare și finanțare derulate de diversele autorităţi publice din România cu fonduri europene s-au diversificat, devenind o modalitate alternativă de creare a unor afaceri pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi nu numai.

Societatea noastră oferă servicii de asistenţă juridică beneficiarilor fondurilor europene nerambursabile, atât în etapa preliminară încheierii contractelor de finanţare, cât şi ulterior, în cazul constatării, de către autorităţile cu competenţe în domeniu, a unor „nereguli” în etapa de implementare sau în cea de monitorizare a proiectelor.

Pentru informaţii mai detaliate despre practica noastră in domeniul Fondurilor Europene, precum şi pentru articole profesionale elaborate de avocaţii S&A pe diverse teme vizând problematica juridică a finanţărilor cu Fondurilor Europene, vă invităm sa vizitaţi site-ul nostru asociat, avocati-fonduri-europene.ro.

Referințe

Condițiile artificiale ale beneficiarilor fondurilor europene

Acordăm asistenţă juridică şi reprezentăm peste 40 de beneficiari ai fondurilor europene, atât companii, cât și înterprinderi individuale, în acţiuni în contencios administrativ îndreptate împotriva măsurilor de reziliere a contractelor de finanţare şi de restituire a fondurilor de către beneficiarii acuzaţi că au creat "condiţii artificiale" pentru obţinerea finanţării nerambursabile.
 

Beneficiarii fondurilor europene cu diverse nereguli

Oferim asistenţă juridică şi de reprezentare în acţiuni în contencios administrativ promovate împotriva proceselor verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, emise de către AFIR (fosta APDRP) pentru diverse „nereguli”, precum „delocalizarea investiţiei”, „modificări substanţiale aduse proiectelor”, nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau de selecţie.
 

Un producător de păsări major

Acordăm asistenţă juridică şi reprezentăm unul dintre cei mai importanţi producători de carne de pui într-un litigiu privind rezilierea contractului de finanţare, dispus de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta APDRP), pe motiv că beneficiarul ar fi creat un „avantaj nejustificat” unei alte societăţi, prin punerea la dispoziţie a investiţiei finanţate FEADR.

Contact: