Dreptul muncii

De-a lungul ultimilor ani, societatea noastră a asistat angajatori importanţi, locali şi internaţionali, în procesul de negociere şi implementare a contractelor individuale sau colective de muncă, a procedurilor de restructurare, de redactare a regulamentelor interne, precum şi în desfăşurarea procedurilor de concediere individuală sau colectivă, sau în negocierea cu sindicatele în cadrul conflictelor de muncă.

Echipa noastră specializată în dreptul muncii a fost implicată în activităţi  de reorganizare cu impact social. Aceste activităţi includ elaborarea şi punerea în aplicare a programelor de restructurare, acordarea de asistenţă juridică conducerii privitoare la punerea în aplicare a acestor programe, în cu scopul de a menţine o conformitate strictă  cu legislaţia în domeniu.

Referințe

Cel mai important producător de ochelari din lume

Oferim în prezent asistenţă juridică în dreptul muncii filialei din România a celui mai important producător de ochelari din lume.
 

Corporatie franceză specializată în controlul calității

Oferim asistență completă în dreptul muncii subsidiarei din România a unei importante companii franceze specializate în controlului calității care are peste 350 de angajaţi. 
 

Un producător român de placaj

Asistăm şi reprezentăm un important jucător român din domeniul industriei lemnului, ce numără peste 500 de angajaţi, în toate aspectele juridice legate de angajaţi şi dreptul muncii.

Contact: