Politica privind Datele Personale

Va informam ca Stratula & Asociatii – Societate Civila de Avocati (“S&A”), este angajata in respectarea deplina a datelor dvs. cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale aplicabile, precum si cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

S&A prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul website-urilor www.stratula.com, www.avocati-fonduri-europene.ro, www.east-legal.com, sau prin intermediul adreselor de email asociate acestor website-uri ori prin fax sau in orice alta modalitate, atunci cand ne contactati in calitate de client, potential client, colaborator, angajat, furnizor, potential furnizor, vizitator, utilizator, cand ne contactati in vederea aplicarii pentru o pozitie in cadrul societatii noastre de avocati, precum si ori de cate ori ne contactati, in orice alt mod, in legatura cu desfasurarea activitatii noastre profesionale, indiferent de calitatea in care o faceti.

Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem in aplicare si folosim masuri tehnice si organizatorice de protectie a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

In cele ce urmeaza va vom informa cu privire la: categoriile de date personale pe care le prelucram, temeiurile prelucrarii, scopurile prelucrarii acestora, durata prelucrarii, destinatarii datelor dvs cu caracter personal, drepturile dvs. in calitate de titulari ai datelor personale prelucrate si modul in care va puteti exercita aceste drepturi.

Categorii de date prelucrate

In cazul in care sunteti un client sau reprezentantul unui client, prelucram numele si prenumele dumneavoastra, domiciliul si codul numeric personal, numarul dumneavoastra de telefon, fax, adresa dumneavoastra de email si adresa postala/de domiciliu, alte date de identificare necesare, inclusiv imaginea de pe actul de identitate, date cu caracter personal speciale sau datereferitoare la condamnări penale și infracțiuni, cuprinse in contractul incheiat cu noi sau care ne parvin in conformitate cu cele de mai sus. De asemenea, putem retine copii de pe actul de identitate, acte de stare civila, contracte de munca, documente bancare, alte documente relavante din care rezulta datele dvs. cu caracter personal.

Temeiurile prelucrarii

Prelucram datele dvs personale, dupa caz: in baza consimtamantului dvs; in vederea incheierii si executarii unui contract de asistenta juridica, cu dvs. sau cu societatea pe care o reprezentati, ori a altui tip de contract (colaborare, munca, prestari servicii, etc); pentru îndeplinirea unei obligații legale a avocatului; in vederea îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public; atunci cand prelucrarea este necesară în scopul unui interes legitim; atunci cand prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Scopurile si durata prelucrarii

  • Executarea contractului de asistenta juridica incheiat cu dumneavoastra sau cu societatea pe care o reprezentati, inclusiv realizarea activitatilor efectuate de noi in interesul dvs. ori al societatii pe care o reprezentati, in virtutea contractului incheiat cu noi,
  • Indeplinirea obligatiilor fiscale legate de plata onorariului,
  • Redactarea inscrisurilor in numele dumneavoastra, ori al societatii pe care o reprezentati, potrivit mandatului incredintat prin contractul de asistenta juridica,
  • Inaintarea catre institutii publice si alte institutii, autoritati, organizatii, societati si personae fizice din Romania din din alte tari, in calitate de reprezentant conventional sau aparator, a cererilor si a altor inscrisuri necesare executarii mandatului incredinntat prin contractul de asistenta juridica,
  • Indeplinirea obligatiilor instituite de lege in sarcina avocatilor,
  • Indeplinirea obligatiei noastre profesionale de tinere a evidentei contractelor incheiate in forma de exercitare a profesiei de avocat precum si a tuturor celorlalte registre, potrivit legii.

Aceste acte vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor profesionale avocatiale.

Indiferent de calitatea si modalitatea in care ne contactati (potential client, potential colaborator, potential angajat, furnizor, potential furnizor, potential candidat la o pozitie in cadrul S&A, etc), prelucram datele pe care ni le puneti la dispozitie - numele si prenumele dumneavoastra, domiciliul si codul numeric personal, alte date de identificare necesare, inclusiv imaginea de pe actul de identitate/cv/alte documente, numarul dumneavoastra de telefon, fax, adresa dumneavoastra de email, pentru comunicarea cu dumneavoastra sau in vederea incheierii unui contract. Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor profesionale avocatiale.

Prelucram datele cuprinse in solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor dumneavoastra si tertilor, cuprinse in inscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta ori ni le predati prin mijloace de comunicare personala sau la distanta, pentru:

  • Realizarea interesului dumneavoastra legitim de a beneficia de asistenta juridica si reprezentare avocatiala,
  • Realizarea interesului public de indeplinire a serviciilor avocatiale si scopurile legitime ale avocatului.

Va aducem la cunostinta ca de modul de prelevare a acestor date pe care ni le puneti la dispozitie sunteti raspunzatori in sensul respectarii prevederilor GDPR - Regulamentul 2016/679. Aceste date vor fi pastrate pe durata executarii contractului dintre dumneavoastra si avocat.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile  personale. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială a profesiei de avocat.

Revizuim în fiecare an datele colectate și analizăm  în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre alti avocati, experti, consilieri juridici, executori judecatoresti, mediatori, consilieri in proprietate industriala, practicieni in insolventa, specialisti, consultanti, auditori, inclusiv formele de organizare a acestor profesii, institutii publice, instante judecatoresti si arbitrale, Ministerul Public, si orice alte persoane ori entitati mentionate de dvs sau care sunt parti adverse in cauzele in care va reprezentam, sau in cauzele in care este parte clientul nostru, in contextul prestarii serviciilor profesionale de catre societatea noastra.

Drepturile dvs. si modul de exercitare a lor

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor, sa va opuneti prelucrarii sau sa va retrageti consimtamantul dat, dupa caz. De asemenea, aveti dreptulde a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea si dreptulla notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și avocat. În acest caz avocatul este exonerat de răspundere.

Va informam ca, in cazul in care sunteti un client al S&A, in virtutea relatiilor deja existente cu dumneavoastra/societatea pe care o reprezentati, detinem o parte/toate datele dumneavoastra personale, pe care le vom prelucra in conformitate cu cele de mai sus, in baza contractelor de asistenta juridica anterioare.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră in scris, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui, la adresa noastra office@stratula.com. Vă vom răspunde neîntârziat.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autoritatii pentru Protectia Datelor (ANSPDCP).

 

Ultima actualizare: Ianuarie 2019.