Legile adoptate de Guvernul român în prima jumătate a anului 2014 referitoare la serviciile de sănătate

de Sorin Strătulă

În prima jumătate a anului 2014 guvernul român a adoptat mai multe legi referitoare la asistența medicală, iar două dintre cele mai notabile se referă la normele de aplicare a Directivei 2011/24 / UE privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, alături de condițiile de acordare a serviciilor medicale în cadrul sistemului național de asigurări de sănătate pentru anii 2014-2015.

 

Cadrul juridic pentru asistența medicală transfrontalieră

Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 privind aprobarea normelor referitoare la cererea de asistență medicală transfrontalieră a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 318/30 din aprilie 2014. Decretul a fost emis cu privire la aplicarea și interpretarea articolului 874 din Reforma Legii Sănătăţii nr. 95/2006, care prevede principiul din spatele rambursării costurilor asistenței medicale transfrontaliere prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Decretul reglementează serviciile medicale pe care trebuie să facă obiectul unei autorizări precedente, condițiile de autorizare / criteriile care trebuie îndeplinite în acest scop și timpul de răspuns pentru cererile de autorizare. Acesta prevede, de asemenea, metodologia de rambursări a costurilor referitoare la serviciile medicale prestate în străinătate, împreună cu nivelul lor.
Categoriile de servicii medicale care necesită o autorizație includ serviciile PET-CT într-un regim ambulatoriu, serviciile medicale care necesită spitalizare continuă (pentru mai mult de 24 de ore), anumite tipuri de tratamente (cum ar fi implanturile și înlocuirea dispozitivelor cardiace, naștere, etc), împreună cu anumite tipuri de medicamente pentru care este necesară aprobarea specială a comisiilor de specialitate ale CNAS.

 

Pachete de sănătate valide 

Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 referitoare la aprobarea pachetelor de servicii și a acordului-cadru care reglementează condițiile de acordare a serviciilor de asistență medicală atât persoanelor asigurate și persoanelor care nu sunt asigurate în cadrul-sistemul național de asigurări de sănătate pentru anii 2014-2015 (denumit în continuare “acordul-cadru”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 366/19 din mai 2014 și a intrat în vigoare la 1 iunie 2014.

Decretul stabilește pachetele de servicii medicale care sunt oferite și garantate asiguratului și / sau persoanelor neasigurate, împreună cu condițiile de acordare a acestor servicii. Ca atare, pachetul de asistență medicală de bază este dedicat persoanelor asigurate care plătesc contribuția de sănătate publică, iar minimul pachetului de servicii medicale este pentru persoanele neasigurate. Pachetul minim conține doar câteva servicii, care sunt legate de urgențe medicale, sarcină, vaccinuri. Cu toate acestea, pachetul de bază conține multe alte servicii, în plus față de cel minim și este dedicat tuturor persoanelor care sunt asigurate în cadrul sistemului de sănătate public.
Persoanele asigurate au dreptul la îngrijirea medicală oferită de medicii de familie, care sunt obligați să le ofere așa-numitele “servicii de sprijin”, cum ar fi emiterea de documente: de exemplu, notele de concediu medical, prescripțiile medicale, notele de referință către diverşi medici specialisti, certificate de deces, scutiri medicale pentru copii în caz de boală, note medicale pentru copii necesare la înscrierea la grădiniță, școală, etc.
În plus, persoanele asigurate au dreptul la analize de sânge gratuite şi o serie de examene stabilite prin decret. Toate persoanele asigurate au, de asemenea, dreptul de a accesa anumite servicii de medicină dentară, în conformitate cu Decretul.
Conform acordului-cadru, medicamente pot fi prescrise pentru următoarele perioade, în funcție de tipul de prejudiciu:

  • Între 3 și 7 zile pentru leziuni acute,
  • Între 8 și 10 de zile pentru accidente sub-acute,
  • Între 30 şi 31 de zile pentru leziuni cronice.

Sugarii de un an sau sub un an beneficiază de medicamente, fără plafoane cantitative sau valorice, în conformitate cu acordul-cadru (în cazul lor se plătește tratamentul prin Fondul Unic Național de Asigurări Sociale de Sănătate).

În plus, acordul-cadru reglementează condițiile în care furnizorii de servicii medicale (asistenţă medicală primară, ambulatoriu de specialitate, asistență medicală stomatologică, servicii medicale spitalicești, îngrijire la domiciliu, medicamente, dispozitive medicale, etc.) pot intra în relații contractuale cu casele locale de sănătate de asigurări sociale (în ceea ce privește condițiile de eligibilitate, documentele necesare, drepturi și obligații, modalitatea de plată în ceea ce privește serviciile medicale furnizate, sancțiuni și modalități de încheiere a contractelor).