Chambers Europe, 2010: litigii și arbitraj

Clienţii sunt entuziasmaţi de această firmă, recomandând avocaţii săi minuţioşi şi bine pregătiţi.