Which category of SME is your firm included in? A lawyer’s advice, useful for obtaining European Funds

În contextul actual, în care multe dintre fondurile nerambursabile sunt destinate IMM-urilor, problema corectei încadrări într-una din categoriile de IMM-uri (microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie) sau chiar a încadrării în categoria generală a IMM-urilor vs. categoria întreprinderi mari a redevenit de actualitate și continuă să suscite numeroase discuții în rândul solicitanților, consultanților și în relația […]

Obtaining Romanian Citizenship on application. Situations and Conditions.

By Sorin Stratula, Managing Partner   Romanian Citizenship Law no. 21/1991 (“Citizenship Law”) regulates the situations and the conditions in which a person may acquire Romanian citizenship on application, essentially by creating two main categories of such situations, each one with its own conditions: A first category refers to persons who are not former Romanian […]

European Funds:conditions of suspending the financing agreements during the emergency state period

Posibilitatea beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile de a solicita suspendarea executarii contractelor de finantare a fost prevazuta, cu titlu de principiu, in Decretul 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 11 din Anexa nr. 1 la Decretul 195/2020, beneficiarii fondurilor europene afectati de adoptarea masurilor de urgenta prevazute in […]

Force majeure, fortuitous case and hardship: what happens with contractual obligations in moments of crisis

By Oana Stratula, Partner, Stratula & Asociatii (published in business24.ro on March 19th, 2020)   Current situation our country is confronting with is one that produces, inevitably, a series of consequences impacting the legal relationships in general and the contractual relationships in particular, taking into account that there are numerous situations where one contractual party […]

Employment and secondment of foreigners on the territory of Romania

After workers from China started working hard (and perhaps dearly) for a long time, on Romanian construction sites, lately we have seen, more and more often, employees from Nepal, the new fashion of exotic workers, which came to replace the old-time myth of industrious and relentless Filipin nannies. According to official data provided by the […]

How can a foreigner obtain the right to stay in Romania?

Residence permit For non-EU citizens, residence permit grants the right to stay in Romania for a longer period than 180 days (which is confered by short-stay, followed by long-stay visas) and it is a mandatory step in order to gain the long-term right to stay and, by doing so, the Romanian citizenship, if they are […]

The Notions of “Relevant Market” and “Adjacent Market”, in the Case of “Related Undertakings”(Part I)

Chestiunea întreprinderilor legate prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează concertat continuă să pună probleme în domeniul accesării de fonduri europene destinate IMM-urilor, dat fiind că autoritățile de management apreciază, cu ușurință, ca fiind îndeplinită condiția actionarii pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente. Este adevărat că […]

European Funds: Who wins in the event of a conflict between community law principles?

După cum este unanim cunoscut de către toți actorii implicați în acordarea fondurilor europene, începând cu instituțiile europene și până la autoritățile de management și organismele intermediare naționale, unul din principiile fundamentale în această materie este acela al asigurării unei bune gestiuni financiare, care presupune întrunirea a trei cerințe: economia, eficienta și eficacitatea creditelor. De […]