Beneficiarii fondurilor europene cu diverse nereguli

Oferim asistenţă juridică şi de reprezentare în acţiuni în contencios administrativ promovate împotriva proceselor verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, emise de către AFIR (fosta APDRP) pentru diverse „nereguli”, precum „delocalizarea investiţiei”, „modificări substanţiale aduse proiectelor”, nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau de selecţie.