Arhivă articole

Despăgubirile la care au dreptul persoanele expropriate în scopul realizării unor obiective de interes național, județean și local

Acordarea de despăgubiri proprietarilor sau titularilor de alte drepturi reale pentru imobilele expropriate este reglementată, cu caracter de principiu, care decurge din garantarea de către stat a dreptului de proprietate, în Constituție care prevede, la art. 44, că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă ...
Continuare >

Anomalii și inadvertențe legislative privind despăgubirile pentru pesta porcină africană.A doua parte-Despre cum se stabilesc despăgubirile

Cadrul legal care reglementează despăgubirile ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli, este reprezentat de aceeași Hotărâre de Guvern nr. 1214/2009 care stabilește și componenta comisiei de evaluare a despăgubirilor, la care ne-am referit în prima parte a acestei analize. Regula instituită de ...
Continuare >

Anomalii și inadvertențe legislative privind despăgubirile pentru pestă porcină africană.Prima parte-Despre comisia de evaluare a despăgubirilor

Confirmarea de pestă porcina africană este un eveniment dramatic în activitatea unei ferme, atât din punct de vedere economic – fermierul fiind cel care trebuie să suporte toate costurile de ucidere, incinerare/îngropare, dezinfectare și apoi să aștepte despăgubirile de la stat – cât și din punct de vedere emoțional – în condițiile în care nu ...
Continuare >

Din ce categorie de IMM-uri face parte firma ta? Sfaturile avocatului, utile în obținerea de fonduri europene

În contextul actual, în care multe dintre fondurile nerambursabile sunt destinate IMM-urilor, problema corectei încadrări într-una din categoriile de IMM-uri (microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie) sau chiar a încadrării în categoria generală a IMM-urilor vs. categoria întreprinderi mari a redevenit de actualitate și continuă să suscite numeroase discuții în rândul solicitanților, consultanților și în relația ...
Continuare >

Obținerea cetățeniei române la cerere.Situații și condiții.

By Sorin Stratula, Managing Partner   Romanian Citizenship Law no. 21/1991 (“Citizenship Law”) regulates the situations and the conditions in which a person may acquire Romanian citizenship on application, essentially by creating two main categories of such situations, each one with its own conditions: A first category refers to persons who are not former Romanian ...
Continuare >

Proceduri rapide și eficiente de asigurare a recuperării creanțelor în timpul stării de urgență

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României a condus, în mod inevitabil, la o serie de blocaje economico-financiare, în condițiile în care tendința generală este aceea de a evita sau amâna cât mai mult plățile, chiar dacă au ajuns la scadență. Într-o perioada în care principala preocupare este legată de menținerea pe linia de plutire ...
Continuare >

Fonduri europene:condițiile suspendării executării contractelor de finanțare în perioada stării de urgență

Posibilitatea beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile de a solicita suspendarea executării contractelor de finanțare a fost prevăzută, cu titlu de principiu, în Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 11 din Anexă nr. 1 la Decretul 195/2020, beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în ...
Continuare >

Forța majoră, cazul fortuit și impreviziunea: Ce se întâmplă cu obligațiile contractuale în momente de criză

Situația cu care se confruntă în prezent țara noastră este una care produce, inevitabil, o serie de consecințe, care impactează raporturile juridice, în general, și raporturile contractuale, în special, în condițiile în care există numeroase situații în care una din părțile contractante nu-și mai poate îndeplini, în tot sau în parte, obligațiile asumate. Probabil că ...
Continuare >

Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României

După ce, de o bucată bună de timp, pe șantierele din România au început să muncească lucrători din China, în ultima perioadă am văzut tot mai des angajați din Nepal, noua modă în materie de lucrători exotici, venită să înlocuiască mitul demult apus al bonelor filipineze, harnice și neobosite. Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspecția ...
Continuare >

Achiziții publice. Contestația pe cale judiciară vs. contestația pe cale administrativ jurisdicțională. Avantaje și dezavantaje.

În practică s-a pus problema care cale de atac, dintre remediile reglementate de Legea nr. 101/2016, este mai eficientă din punctul de vedere al urgenței de soluționare și poate servi mai bine intereselor legitime ale celor aflați în postura de a face uz de aceasta – contestația formulată direct la instantă (pe cale judiciară) sau ...
Continuare >

Noțiunile de piață relevantă și piață adiacentă în materia întreprinderilor legate (partea II)

În prima parte a acestui articol, scrisă cu mai multe luni în urmă decât ne-am fi dorit, am încercat o analiză a noțiunii de piață relevantă și a problemelor pe care le pune în practică aplicarea corectă a acestei noțiuni, din perspectiva încadrării corecte a unei întreprinderi în categoria IMM-urilor. Însă, în condițiile în care ...
Continuare >

Cum pot obține străinii dreptul de ședere în România?

Residence permit For non-EU citizens, residence permit grants the right to stay in Romania for a longer period than 180 days (which is confered by short-stay, followed by long-stay visas) and it is a mandatory step in order to gain the long-term right to stay and, by doing so, the Romanian citizenship, if they are ...
Continuare >

Noțiunile de piață relevantă și piață adiacentă în materia întreprinderilor legate (partea I)

Chestiunea întreprinderilor legate prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează concertat continuă să pună probleme în domeniul accesării de fonduri europene destinate IMM-urilor, dat fiind că autoritățile de management apreciază, cu ușurință, ca fiind îndeplinită condiția actionarii pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente. Este adevărat că ...
Continuare >

Fonduri europene: Cine câștigă în cazul unui conflict între principiile comunitare de drept?

După cum este unanim cunoscut de către toți actorii implicați în acordarea fondurilor europene, începând cu instituțiile europene și până la autoritățile de management și organismele intermediare naționale, unul din principiile fundamentale în această materie este acela al asigurării unei bune gestiuni financiare, care presupune întrunirea a trei cerințe: economia, eficienta și eficacitatea creditelor. De ...
Continuare >

Accesarea fondurilor europene din perspectiva unui avocat

Interviu cu Oana Strătulă, Avocat Partener în cadrul Societății Civile de Avocați Strătulă și Asociații și Coordonator al Domeniului de Activitate “Fonduri Europene” Interviu publicat în revista Tribuna Economică, Nr.34/22.08.2018 Cum se vede accesarea fondurilor europene de către România, din punctul de vedere al unui avocat specializat în acest domeniu? Fără îndoială că accesarea fondurilor ...
Continuare >

Fonduri europene: De ce fraudă și nu neregulă?

Întrebarea din titlu mi-a fost inspirată de un joc de copii în care câștigă cel care este atent și ține minte numerele care au fost eliminate pe parcurs. Sunt reguli clare a căror respectare, asociată cu puțină atenție, te poate ajută să câștigi. În mod normal, așa ar trebui să se întâmple și în cazul ...
Continuare >

Drepturile și garanțiile procedurale de care beneficiază persoanele controlate de către DLAF

by | | Articole
Aprobarea cererilor de finanțare, implementarea cu succes a proiectelor finanțate din fonduri europene și finalizarea în bune condiții a perioadei de monitorizare reprezintă un deziderat pentru toți beneficiarii care pornesc pe acest drum, uneori sinuos și dificil, al accesării de fonduri nerambursabile. După euforia ce caracterizează orice început, cei mai mulți beneficiari constată că vorba ...
Continuare >

Când STATUL GREȘEȘTE, tot FERMIERUL PLĂTEȘTE!

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă (Partener) BUNĂSTARE ÎN EROARE! Cum a greşit AM PNDR calculul ratelor de sprijin aferente Măsurii 215 – Plăţi în favoarea bunăstarii animalelor – şi cine suportă consecinţele acestor erori? Cerinţele standardelor suplimentare de bunăstare a animalelor (pentru porcine şi pentru păsări), precum şi valoarea plăţilor cuvenite beneficiarilor care şi-au asumat voluntar angajamentele de bunăstare ...
Continuare >

Întreprinderile legate – un nou „motiv” de restituire a fondurilor europene (partea a II-a)

by | | Articole, Romana
În prima parte a articolului (http://www.business24.ro/imm/lege-imm/intreprinderile-legate-un-nou-motiv-de-restituire-a-fondurilor-europene-partea-i-1570687) am explicat care sunt cele trei tipuri de întreprinderi – autonome, partenere sau legate – definite de Legea 346/2004 și cum se face corecta încadrare a unei intreprinderi în categoria IMM-urilor. Dacă aplicarea textelor de lege referitoare la întreprinderile autonome și cele partenere nu a pus mari probleme în practică, ...
Continuare >

Angajații vor putea primi decizia de concediere în curand printr-un simplu e-mail

by | | Articole, Romana
Evoluția tehnologică din ultimii ani, sau chiar decenii, și implicarea din ce în ce mai puternică a tehnologiei informației în viața de zi cu zi produc efecte pe toate planurile, inclusiv în domeniul juridic. Mediul juridic se adaptează permanent prin modificări legislative și prin validarea tot mai multor căi de transmitere a informațiilor drept mijloace ...
Continuare >

Tot ce vrei sa știi despre preaviz

by | | Articole, Romana
În primul nostru articol pe tema preavizului datorat de angajator la desfacerea contractului individual de muncă (CIM) ne-am referit la câteva aspecte generale, cum ar fi ce este preavizul, cui, cum şi când trebuie acordat acesta, şi cum se calculează el în mod corect, în acest al doilea articol ne vom referi, pe scurt, la câteva probleme practice ivite în practică noastră de dreptul muncii. Ca şi în cazul primului articol, dorim să atragem atenţia că în cele ce urmează ne referim în mod exclusiv la preavizul datorat de angajator, în cazul concedierilor care impun această obligaţie, şi nu şi la cel datorat de angajat în cazul demisiei. 1.Care este timpul de lucru în perioada de preaviz? Am ales să începem cu această întrebare, întrucât contextul în care ne-a fost ea adresată ne-a arătat că atât angajatorii din mediul privat, cât şi angajaţii acestora, se află într-o uşoară confuzie cu ...
Continuare >

Întreprinderile legate – un nou „motiv” de restituire a fondurilor europene

by | | Articole, Romana
În ultima perioadă, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene par să-și fi trecut pe agenda de lucru o nouă temă, aptă să genereze mari bătăi de cap beneficiarilor și cu potențial de a deveni, în scurt timp, la fel de celebră ca și „condițiile artificiale”. A fi sau nu fi întreprindere legată – este ...
Continuare >

Dreptul la libera exprimare vs. dreptul la viața privată. Ce primează?

by | | Articole, Romana
Libertatea de exprimare a mass media este o noţiune foarte des utilizată şi la care se face mai mereu apel atunci când mass media “simte” orice fel de tendinţe de afectare a acestei libertăţi, explicite sau uneori mai insidioase, din partea oricăror persoane sau instituţii. Dincolo de alte motivaţii care pot afecta dreptul la libera exprimare al mass media, în prezentul articol ne propunem să abordăm, extrem de succint (deoarece discuţia tehnico-juridică asupra subiectului este deosebit de complexă) în ce măsură şi în ce condiţii dreptul fundamental al mass media la liberă exprimare ar putea fi diminuat, limitat, sau chiar invalidat, prin invocarea unui alt drept, tot fundamental, respectiv dreptul la viaţa privată şi de familie. În mod obişnuit, una dintre cele mai des întâlnite bariere ridicate în calea libertăţii de exprimare a presei, indiferent că este presa scrisă sau audiovizuală, este invocarea dreptului la viaţă privata şi de familie, precum şi a dreptului la propria imagine. Aceasta întrucât de foarte multe ori presa (atât cea scrisă cât şi cea audiovizuală) aduc în atenţia publică diverse ...
Continuare >

Ajutorul de minimis: Cum să supraviețuiești promisiunilor neonorate de stat

by | | Articole, Romana
Dornic să sprijine micii întreprinzători sau, cel puțin, să dea naștere unui cadru legislativ care să creeze această aparență, în anul 2013 Guvernul Romaniei a adoptat Hotărârea nr. 274 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii. În esență, prin acest act normativ, Statul Român, reprezentat de Guvern, s-a obligat să ...
Continuare >

Ce puteți face dacă AFIR cere executarea scrisorii de garanție bancară de restituire a avansului?

by | | Articole, Romana
În cazul în care apreciază că cererea AFIR de executare a scrisorii de garanţie bancară este nelegală, beneficiarii PNDR 2007-2013 care au primit avansuri din finanţare, în calitate de ordonatori ai scrisorilor respective, se pot adresa instanţei de judecată pentru a obţine suspendarea temporară a plăţii acestora, pe calea unei proceduri speciale, numită ordonanţă preşedinţială1. ...
Continuare >

Reglementările contractuale cost-volum în vigoare în România, în primul trimestru al anului 2015

by | | Articole, Romana
De Sorin Strătulă, Avocat Coordonator   O serie de reglementări importante care se adresează companiilor farmaceutice care activează în România a intrat în vigoare în primul trimestru al anului 2015. Acestea se referă, în special, la contractele cost-volum semnate cu producatorii de medicamente și la evaluarea și aprobarea publicității pentru medicamentele de uz uman1.   ...
Continuare >

Opțiuni în privința imigrării disponibile în România pentru cetățenii din afara UE

by | | Articole, Romana
Pentru cetățenii non-UE încă este dificil să găsească o modalitate de a locui pe teritoriul României, având în vedere numeroasele condiții pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Regimul acordării vizelor Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate. Cererea de acordare a vizei trebuie să fie însoţită ...
Continuare >

Contractul individual de muncă. Preavizul în caz de concediere

by | | Articole, Romana
Deși dreptul la preaviz al angajaților ale căror contracte individuale de muncă (CIM) încetează pare să reprezinte o instituție bine cunoscută și insușită de către angajatori, iată că practica avocățească ne-a arătat că realitatea e destul de diferită. Nu de puține ori, deși tratat ca un “dat” în cadrul procedurilor de concediere a salariaților pentru varii ...
Continuare >

Whistleblowing: situația juridică în România

by | | Articole, Romana
de Sorin Strătulă, Avocat Coordonator România are o lege specifică pentru protecția ‘celor care divulgă secrete profesionale’ (‘whistleblowers’ în limba engleză) încă din 2004 – Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice care descriu încălcări ale legii, denumită în cele ce urmează ca “Legea română a Whistleblower-ului”, și a fost prima ...
Continuare >

Protecția consumatorului în România

by | | Articole, Romana
de Sorin Strătulă, Avocat Coordonator Legislația română privind protecția consumatorilor este împărțită în două categorii: legi generale și legi speciale. Legislația generală în România Legislația generală referitoare la protecția consumatorilor este reprezentată de: ■ Legea 296/2004 privind Codul Consumatorului; ■ Ordonanța Guvernamentală nr. 21/1992 privind protecția consumatorului  (OG 21/1992). Mai jos găsiți o scurtă prezentare a principalelor ...
Continuare >

Principala legislație a Uniunii Europene privind protecția consumatorilor

by | | Articole, Romana
de Sorin Strătulă În ceea ce privește dreptul Uniunii Europene, cea mai nouă si cea mai cuprinzătoare directivă privind drepturile consumatorilor este Directiva 2011/83 / CE, denumită generic “Directiva privind drepturile consumatorilor”, care a intrat în vigoare la 13 iunie 2014. Începând cu această dată, pe lângă directivele 97/7 / CE privind protecția consumatorilor în ...
Continuare >

Legile adoptate de Guvernul român în prima jumătate a anului 2014 referitoare la serviciile de sănătate

by | | Articole, Romana
de Sorin Strătulă În prima jumătate a anului 2014 guvernul român a adoptat mai multe legi referitoare la asistența medicală, iar două dintre cele mai notabile se referă la normele de aplicare a Directivei 2011/24 / UE privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, alături de condițiile de acordare a serviciilor medicale în cadrul ...
Continuare >

Analiză: Reglementările privind practicile comerciale neloiale s-au înăsprit

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă Într-o perioadă economică dificilă, caracterizată ca fiind una de criză, supravieţuirea pe piaţă a devenit pentru mulţi comercianţi un scop, pentru a cărui realizare sunt dispuşi să pună în luptă orice mijloace, chiar şi unele mai puţin “ortodoxe”. Astfel, cumpărarea de secrete comerciale, fără consimţământul deţinătorului legitim, răspândirea în piaţă de informaţii ...
Continuare >

Totul despre noile responsabilități ale companiilor, pentru protecția consumatorilor

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă La dată de 11 iunie 2014, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Adoptarea unui nou act normativ în materia protecţiei consumatorului era necesară în vederea transpunerii în ...
Continuare >

Achizițiile publice. Ce schimbări aduce noua Directivă europeană în legislația națională

by | | Articole, Romana
de  Oana Strătulă La nivel comunitar, achiziţiile publice sunt considerate a fi unul dintre instrumentele de piaţă cu rol esenţial, care trebuie utilizate de statele membre în scopul realizării unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, asigurând în acelaşi timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice.Acest rol cheie al achiziţiilor publice a fost ...
Continuare >

Noua procedură de atestare a produselor tradiționale – o garanție a calității?

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă În ultimii ani, efectele negative ale alimentaţiei de tip fast food asupra sănătăţii şi stării de bine a oamenilor au făcut ca tot mai multe persoane să fie preocupate de revenirea la o alimentaţie sănătoasă şi cât mai apropiată de natural, la gustul şi calitatea mâncării tradiţionale, pe care cei mai mulţi dintre ...
Continuare >

Noua lege a insolvenței – plusuri și minusuri

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă (Partener) Actuala procedură a insolvenței, reglementată de Legea nr. 85/2006 a devenit, de-a lungul timpului, un instrument utilizat uneori în mod abuziv, depotrivă de debitori cât și de creditori.  Astfel, debitorii se pun la adăpost de creditori, sub umbrela generoasă conferită de actuala lege, știut fiind faptul că, odată cu deschiderea procedurii, niciun fel ...
Continuare >

Cele mai importante modificări ale noului Cod penal, pentru mediul de afaceri

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă  (Partener)   În scopul de a realiza o corelaţie între realitatea de fapt şi norma juridică sancționatorie, Codul penal şi Codul de procedura penală, intrate în vigoare la dată de 1 februarie 2014, aduc o serie de noutăţi în ceea ce priveşte măsurile pe care le poate lua instanţa penală, în scopul protejării intereselor creditorilor, precum şi incriminarea unor fapte care, până la acest moment, erau de natură să atragă doar răspunderea civilă, în sens larg, a persoanelor vinovate. Astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului, sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa poate dispune interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale;interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţă persoanei juridice; interzicerea încheierii anumitor ...
Continuare >

Black Friday. Sfaturi legale pentru a nu fi păcălit cu false promoții

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă  (Partener)   Alături de Halloween, sărbătoarea cu vrăjitoare şi spiriduşi, Black Friday reprezintă un alt concept american, implementat relativ recent de comercianţii din România, dornici să–şi crească volumul de vânzări, într-o perioada de timp foarte scurtă. În mod tradiţional, în ţară de origine, Black Friday se organizează în ultima vineri din luna noiembrie, fiind ziua care urmează Zilei Recunostinte şi care deschide sezonul de cumpărături de Crăciun. Cu toate acestea, având în vedere că, cel puţin pentru moment, Ziua Recunoştinţei nu a intrat pe lista sărbătorilor adoptate de români după modelul american, nici Black Friday nu este organizată, în mod obligatoriu, în funcţie de acest reper. Astfel, în acest an, se pare că vom începe să sărbătorim Vinerea Neagră cu o săptămâna înaintea americanilor, în condiţiile în care unele magazine au anunţat că Black Friday va debuta pe 22 noiembrie şi, în cazul unor retaileri, va dura până pe 1 decembrie. Pe de altă parte, din punct de vedere al legislaţiei care guvernează vânzările promoţionale, nu există niciun impediment că perioada reducerilor să fie extinsă la mai mult de o singură zi, astfel că, din această perspectiva, Black Friday ...
Continuare >

Motivele pentru care investitorii vor refuza parteneriatul public privat

by | | Articole, Romana
de  Oana Strătulă  (Partener)   Având în vedere că, în cei trei ani de la intrarea în vigoare a Legii 178/2010 a parteneriatului public privat nu s-a încheiat nici măcar un singur contract de parteneriat public privat, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a trimis spre aprobare în Parlament o nouă lege a parteneriatului public privat. Astfel cum se precizează în expunerea de motive, noul act normativ a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru coordonat de cadre didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, care şi-a propus să transforme parteneriatul ...
Continuare >

Strategia folosită de Comisia Europeana pentru a cere înapoi fondurile acordate

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă  (Partener)   Beneficiarii fondurilor europene au avut parte de surprize neplăcute de la Comisia Europeană. Mulţi dintre ei au fost acuzaţi că au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de finanţare, în mod paradoxal, chiar de aceeaşi autoritate care, pe baza unor documentaţii stufoase şi în urma unor nenumărate controale, le-a aprobat, anterior, ...
Continuare >

O nouă reformă în sistemul medical din România: spitalele pilot – instituții autonome

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă  (Partener) În încercarea de a rezolva situaţia disperată în care se găseşte sistemul de sănătate din România, autorităţile testează noi soluţii: spitalele pilot. Se încearcă limitarea finanţării spitalelor pilot de la bugetul de stat sau local. Veniturile acestora vor proveni, printre altele, din fonduri europene nerambursabile şi servicii de închiriere a unor spaţii medicale. Pretutindeni în lume şi, cu atât mai mult în România, unde sectorul privat continuă să aibă o pondere redusă pe piaţă serviciilor medicale, spitalele publice reprezintă un element esenţial al sistemelor de îngrijire a sănătăţii, având în vedere că acestea furnizează atât servicii medicale de baza cât şi servicii de înalta specializare, inclusiv sau, mai ales, pentru categoriile defavorizate ale populaţiei. Din acest motiv, şi având în vedere situaţia aproape dezastuoasă în care se află sistemul public de sănătate în România, este evidentă necesitatea identificării unor soluţii de îmbunătăţire a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale pe care le asigură spitalele publice. În acest scop, Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică un Proiect de lege privind modificarea statutului spitalelor, cu completările şi modificările din 27 august, prin care un număr de 12 spitale publice, denumite ...
Continuare >

Luxul de a fi proprietar în România, la dispoziția FMI

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă  (Partener) În Scrisoarea de intenție agreată cu Fondul Monetar Internațional, la sfârșitul lunii iulie, Guvernul Romaniei și-a exprimat dorința de a identifica noi modalități de lărgire a bazei sistemului de contribuții sociale, în scopul declarat de a reduce povara impozitării muncii. În acest sens, în documentul oficial se arată că, până la mijlocul ...
Continuare >

Legea prieteniei în ‘industria’ achizițiilor publice

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă  (Partener) Nu de puține ori, înca din momentul lecturării documentației de atribuire, se poate întrevedea o preferință a autorității contractante pentru anumiți posibili ofertanți, fapt ce rezultă, de regulă, din condițiile stabilite de aceasta în privința capacității profesionale pe care trebuie să o aibă participanții la procedură. Acest lucru este evident mai ales în ...
Continuare >

Strategia României pentru un eșec anunțat: Nabucco

by | | Articole, Romana
de Oana Strătulă  (Partener) Într-un moment incert pentru soarta proiectului Nabucco, care deja este declarat perdant în fața concurenței reprezentate de gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), România s-a grăbit să adopte măsuri legislative care au drept scop tocmai realizarea lucrărilor de dezvoltare pe teritoriul țării noastre a Conductei de gaze naturale Nabucco. Proiectul Nabucco a fost inițiat ...
Continuare >